Utagawa Kunisada (Giappone, 1786 - 1864) (MU)

€180.00

L'ATTORE SAWAMURA CHOJURO I NEI PANNI DI UME NO YOSHIBEI INSIEME A BANDO SHUKA (1856)
xilografia a colori di mm 344x230 
della serie "Seisho Nanatsu Iroha" Sette variazioni dell'alfabeto Iroha (1856)