';

Toyohara KUNICHIKA (Giappone, 1835 – 1900) – TAVOLA della serie TOKYO JIMAN MEIBUTSU AWASE (1896)