';

Tomioka EISEN (Giappone, 1864 – 1905) – MATTINO NEVOSO (1904)