...(Svezia, 1860 – 1920) – AUTORITRATTO (1904) Stampe Ottocento Anders Leonard ZORN (Svezia, 1860 – 1920) – AUTORITRATTO (1904) Anders Leonard ZORN (Svezia, 1860 – 1920) – PAUL VERLAINE II...

Condividi

...1830 – 1903) – FANEUSES (1890) Anders Leonard ZORN (Svezia, 1860 – 1920) – ANNA (1903) Stampe Ottocento Anders Leonard ZORN (Svezia, 1860 – 1920) – ANNA (1903) Anders Leonard...

Condividi
Anders Leonard ZORN  (Svezia, 1860 – 1920) – AUTORITRATTO (1904)

acquaforte di mm 175×124 stato III/III Pubblicata in “Graphischen Kunste” nel 1905 (n. 180 del catalogo Asplund)....

Condividi
Anders Leonard ZORN  (Svezia, 1860 – 1920) – PAUL VERLAINE II (1895)

acquaforte di mm 240×160 stato III/III Pubblicata in “Pan” nel 1895 (n. 92 del catalogo Delteil)....

Condividi
Anders Leonard ZORN  (Svezia, 1860 – 1920)  – ANNA (1903)

acquaforte di mm 160×119 stato IV/IV Pubblicata da Struck nel 1912 (n. 170.12 del catalogo Delteil)....

Condividi

...WORMS Jules X Y YASUHARU Shimomura YON Edmond YOSHIFUJI Ipposai YOSHIIKU YOSHIKAGE Goto YOSHIKAZU Utagawa YOSHITARO Yamamoto YOSHITORA Utagawa YOSHITOSHI Tsukiyoka Z ZIVERI Alberto ZOCCHI Giuseppe ZORN Anders Leonard...

Condividi