...1990) – LA RUPE (1908) Tsukiyoka YOSHITOSHI (1839 – 1892) – OBATSU DEL CLAN OBANA CONCUBINA DI UN UFFUCIALE (1887) Stampe Giapponesi Tsukiyoka YOSHITOSHI (1839 – 1892) – OBATSU DEL...

Condividi

...Ai Tre Torchi Stampe Giapponesi Tsukiyoka YOSHITOSHI (1839 – 1892) – OBATSU DEL CLAN OBANA CONCUBINA DI UN UFFUCIALE (1887) Stampe Giapponesi Tsukiyoka YOSHITOSHI (1839 – 1892) –...

Condividi
Tsukiyoka YOSHITOSHI (1839 – 1892) – KESA GOZEN

xilografia a colori di mm 335×227 della serie: 24 REALIZZAZIONI DEL GIAPPONE IMPERIALE seconda edizione 1893...

Condividi
Tsukiyoka YOSHITOSHI  (1839 – 1892) – OBATSU DEL CLAN OBANA CONCUBINA DI UN UFFUCIALE (1887)

xilografia a colori di mm 326×225 della serie: “Personalità dei tempi recenti” (Kinsei jimbutsushi) (1886-88) Personaggio storico che compare anche nel famoso dramma kabuki Terutora Haizen in cui...

Condividi

...WORMS Jules X Y YASUHARU Shimomura YON Edmond YOSHIFUJI Ipposai YOSHIIKU YOSHIKAGE Goto YOSHIKAZU Utagawa YOSHITARO Yamamoto YOSHITORA Utagawa YOSHITOSHI Tsukiyoka Z ZIVERI Alberto ZOCCHI Giuseppe ZORN Anders Leonard...

Condividi