...(XIX secolo) – SOTTO LA PIOGGIA Stampe Giapponesi Scuola degli Utagawa (XIX secolo) – SOTTO LA PIOGGIA Scuola degli Utagawa (XIX secolo) – DONNA CHE BEVE Stampe Giapponesi Scuola degli...

Condividi
Scuola degli Utagawa (XIX secolo) – SOTTO LA PIOGGIA

xilografia a colori di mm 185×132 della serie: HANSHO SUIKODEN...

Condividi
Scuola degli Utagawa (XIX secolo) – DONNA CHE BEVE

xilografia a colori di mm 185×134 della serie: HANSHO SUIKODEN...

Condividi

...DEL CLAN OBANA CONCUBINA DI UN UFFUCIALE (1887) Tsukiyoka YOSHITOSHI (1839 – 1892) – KESA GOZEN Stampe Giapponesi Tsukiyoka YOSHITOSHI (1839 – 1892) – KESA GOZEN Utagawa YOSHITORA (1850 –...

Condividi

...Karl SCHMUTZER Ferdinand SCHULTZ Léon SCULTORI Adamo Scuola degli Utagawa SEEWALD Richard SEITEI Watanabe SEKKA Kamizaka SERVIN Amedée Elie SERVOLINI Luigi SHIGENOBU Yanagawa SHIGETSUGU Hitomi SHIJO Scuola SHOSEN SHOSO Mishima...

Condividi
Scuola SHIJO (seconda metà del XIX secolo) – SURIMONO

xilografia a colori di mm 173×305...

Condividi
Scuola SHIJO (seconda metà del XIX secolo) – SURIMONO

xilografia a colori di mm 218×288...

Condividi
Scuola SHIJO (seconda metà del XIX secolo) – SURIMONO

xilografia a colori di mm 187×257...

Condividi
Utagawa KUNISADA (Giappone, 1786 – 1864) – L’ATTORE NAKAMURA KAJIUKU I NEL RUOLO DI SAWAI MATAGORO (1860)

xilografia a colori di mm 366×255 della serie: “Immagini nello specchio di stile moderno” (Imayo oshi-e kagami)...

Condividi