Matsuoka KANSUI (Giappone, 1830-1887) – RAGAZZA CON BRUCIATORE PER INCENSO

dipinto di mm 1095×360 montata a kakejiku di mm 1870×475...

Condividi

...(1903) Matsuoka KANSUI (Giappone, 1830-1887) – RAGAZZA CON BRUCIATORE PER INCENSO Stampe Giapponesi Matsuoka KANSUI (Giappone, 1830-1887) – RAGAZZA CON BRUCIATORE PER INCENSO Takeuchi KEISHU (Giappone, 1861 – 1942) –...

Condividi

...JOU y Senabre Louis JOUVE Paul JUAN Maxime K KAJO Matsuda KAMPMANN Gustave KANDINSKY Wassili KANJI Kobayashi KANOLDT Alexander KANSUI Matsuoka KATEI Taki KEINEN Imao KEISHU Takeuchi KIICHIRO Sugaya KITAMI...

Condividi